Hem

Årsmöte 2024


Tisdag 2 April kl 19.00 Kungsäters Bygdegård

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 2 april kl. 19.00 i Kungsäters Bygdegård.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5/3 2024

Välkommen!

Kallelse och dagordning skickas ut till medlemmar 2-4 veckor innan mötesdatum.

Årsmöte 2023


Måndag 3 April kl 19.00 Kungsäters Bygdegård

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 3 april kl. 19.00 i Kungsäters Bygdegård.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 6/3 2023

Välkommen!

Kallelse och dagordning skickas ut till medlemmar 2-4 veckor innan mötesdatum.

Årsmöte 2022

4 april kl. 19.00 Kungsäters bygdegård

Äntligen kan vi träffas "på riktigt" igen! Men självklart är vi försiktiga, visar hänsyn och stannar hemma om vi inte känner oss friska. Vi träffas för årsmötet den 4 april 2022 Kl. 19.00 i Kungsäters Bygdegård

Välkommen!

Kallelse skickas ut till medlemmar 2-4 veckor innan mötesdatum.

Januari 2022


Styrelsen tackar för det gångna året och önskar alla en riktigt god fortsättning på 2022! 

Årsmöte 2021


Den 20 april 2021 kl. 19.00


2021 års årsmöte kommer, med anledning av den pågående pandemin, att hållas digitalt, dvs med hjälp av dator, pekplatta eller smartphone.


Det innebär att du måste ha tillgång till något av dessa medel för att kunna deltaga. Du måste även ha en fungerande internetuppkoppling.

 


Härmed kallas alla medlemmar till föreningens ordinarie föreningsstämma 2021.


Tid: 20/4 2021  kl. 19.00

Plats: Årets årsmöte kommer, av kända skäl, att genomföras digitalt.

Längst ner i kallelse, som du hittar här nedan, finns en liten bruksanvisning för hur du ska göra för att ansluta dig till mötet.


Länk för anslutning till föreningstämmans digitala möte: Klicka här för att delta i mötet.

Klicka gärna "in dig" på mötet en stund innan mötet startar.


Här kan du ladda ner kallelse/dagordning: (öppnas i ny flik)

Kallelse och dagordning till Årsmötet 2021

.

Januari 2021


Styrelsen tackar för det gångna året och önskar alla medlemmar en god fortsättning!


15 okt 2020


Återbetalning av del av insats


Brev om återbetalning av del av insatsen skickas ut inom kort, till föreningens samtliga fastighetsägare.

Juli 2020


Länsstyrelsen i Halland granskar nu vår bidragsansökan och vi hoppas att snart kunna ha ett avslut.

Härmed kallas alla medlemmar till föreningens ordinarie föreningsstämma 2020.


Tid: 21/4 2020, kl. 19.00 Plats: Kungsäters Bygdegård


Välkommen!


Här kan du ladda ner kallelse/dagordning: (öppnas i ny flik)


Kallelse och dagordning till Årsmötet 2020Vi har fortfarande inte hört något från Jordbruksverket/Länsstyrelsen angående utlovade EU-bidrag och kommer troligen inte att höra något förrän senare i höst. Frågan om eventuell återbetalning av delar av insatsen kommer därför inte att tas upp på stämman 2020.

Mer information kommer så snart vi vet mer. December 2019


Vi önskar alla GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !


Nu är all dokumentation inskickad till Jordbruksverket och under våren förväntar vi oss svar på om något ytterligare behöver kompletteras innan utlovat bidrag kan utbetalas.

November 2019


Nu när inmätningen är klar så börjar vi skicka ut markavtal. Dessa skickas ut i två ex varav ett behålls av dig och det andra signeras och skickas till föreningen i det frankerade kuvert som bifogats i utskicket. Tack på förhand.


Augusti 2019


Nu har vi besiktigat område 2 och vi fortsätter nu med administrativt arbete.

Augusti 2019


Nu har vi grävt färdigt i hela område 2 och alla medlemmar är anslutna.

Nu återstår massa administrativt arbete, bland annat ska nätet besiktigas under augusti månad. Därefter skall förvaltningsplan upprättas och inmätning av nätet skall utföras o.s.v.


De sista fakturorna skall betalas och därefter skall all dokumentation kopieras och skickas till Jordbruksverket. När denna dokumentation mottagits av Jordbruksverket kontrolleras dessa dokument för att därefter betala ut det utlovade bidraget.

Hur lång hanteringstid Jordbruksverket kommer att ha i detta ärende vet vi inte i dagsläget, men vår förhoppning är förstås att det ska ske inom snar/överskådlig framtid.  

13 April 2019


Samtliga återstående reverser har, enligt beslut på årstämma 2019, makulerats den 2019-04-13

April 2019


Styrelsen tackar för den fina uppslutningen på årsmötet som tog plats den 10 april i Kungsäters bygdegård.


Det är nu 6 fastigheter som ännu inte har fått sin fiber inkopplad, men grävning pågår.


Vi önskar alla en riktigt go' och glad påsk! 

Januari 2019

 

Nu pågår installationer i område två där det är grävt och blåst fiber fram till fastigheterna.

Drygt 30 fastigheter har nu anslutits och fler är på gång.

Grävning pågår nu för fullt från Agnås o Holm ner mot Gudmundared.

Nu hoppas vi på att vintern inte skall ställa till förtret.

December 2018


Så har vi nu börjat ansluta fastigheter till fibernätet då många har grävt fram till huset och vi därmed kan blåsa fram fibern och installera bostadsswitchen.

Från den kan man sen koppla telefon, TV och router för internet.

Några som ligger kopplade mot en nod som redan är i drift har fått igång sin inkoppling redan innan jul. 

Vi kommer att köra installationer efter nyår till alla som fått fiberkabel fram till huset.


November 2018


Fastigheter blir nu anslutna succesivt som nätet blir klart.


31 augusti 2018


Just nu grävs det med 6 st maskiner i området.

Vi prioriterar nu stamsträckan från Gunnarsjö bygdegård och ner mot Tuvan, Algutsbo och vidare ner mot Karl Gustav Näs. Efterhand som stamsträckan blir klar så installerar vi fiber

Dessutom kommer vi blåsa fiber i området Holma, Kampås, Moatånga för att senare kunna ansluta dessa.


13 augusti 2018


Nu har grävningen åter påbörjats efter semestern.

Vi kommer dock inte att kunna förse alla med fiber tills man stänger ner telestationerna i bl.a. Kungsäter, Gunnarsjö, Brunabo, Karl Gustav vilket sker 1 okt.

Du som drabbas bör ha fått en folder från Telia om detta.


Har du frågor skall du kontakta Telia på tel.nr: 020-341240


23 maj 2018


INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I KUNGSJÖ NÄT EK ANGÅENDE DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGENDen 25 maj blir den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Denna förordning gäller i hela EU och avser att förstärka den registrerades rättigheter.


Ändamål

Föreningen behöver uppgifterna i medlemsregistret bl. a. för att:

•kommunicera information till medlemmarna

•hantera fakturering av avgifter mm

•hantera det tekniska underhållet av vårt nät


Laglig grund

Föreningen är enligt Föreningslagen skyldig att föra en förteckning över föreningens medlemmar.

Föreningen behöver därför inte inhämta varje medlems samtycke.


Personuppgiftsansvarige

Kungsjö Nät EK är den personuppgiftsansvarige för våra medlemsregister, företrädd av föreningens styrelse.


Omfattning

Personuppgiftsbehandlingen (medlemsregistren) innehåller uppgifter, som föreningen måste ha för att uppfylla sina skyldigheter gentemot medlemmarna. Dit hör t.ex. namn, adresser, telefonnummer, fastighets-beteckning, tekniska uppgifter om nätanslutningen.


Känsliga personuppgifter

Medlemsregistret innehåller inga känsliga uppgifter enligt GDPR Art 9.1: 1.


Tillgång till personuppgifterna

Personuppgifterna lagras på ett tryggt sätt. Endast styrelsen och av styrelsen utsett personuppgiftsbiträde har tillgång till registren.

Därutöver kommer viss information, huvudsakligen teknisk, att kommuniseras till nätverksoperatör och andra tillknutna serviceorganisationer, för att möjliggöra för föreningen att tillhandahålla ett väl fungerande nät.

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med t. ex. riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Inga uppgifter kommer att utlämnas till tredje part för marknadsföringsändamål och liknande.


Den registrerades rättigheter

De rättigheter du, som registerad, har finns beskrivna i GDPR, Art. 13, 1. och 2.


Mer information

För dig, som vill veta mer om den nya förordningen, rekommenderar vi följande länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Eller kontakta någon av oss i styrelsen så ska vi försöka besvara dina frågor så gott vi kan.


Kungsjö Nät Ekonomisk Förening


Styrelsen


15 maj 2018


Grävning pågår nu på två ställen: Torsabovägen och Holmavägen, och de är på väg upp mot Näs och Hakared.

13 april 2018


Grävningen är igång.

8 april 2018


Måndagen den 9 april börjar vi åter gräva och denna gång startar vi vid Dungen för att gå mot Kampås, Holma etc.

Här är vägarna smala så har ni möjlighet att köra över Torsebo när vi gräver den första sträckan samt när vi gräver mellan Kampås – Torsebo, välj då gärna vägen över Dungen.


3 mars 2018


Efter möte med Varbergsortens Elkraft i torsdags så gavs en positiv bild. Trots det nu bistra klimatet som gjort att vi fått en ordentlig tjäle, speciellt på alla vägar där snön inte skyddat, så kommer man att göra så mycket man kan för att alla skall ha fiber innan telenätet släcks ner 1 oktober.

Vecka 12 börjar man gräva med en bandare och en hjulare. De börjar nere i Kampåsområdet på ställen som vi troligtvis kan gräva utan allt för stort besvär.

Allteftersom våren sedan gör sitt inträde och tjälen släpper kommer vi att få mer maskiner och folk. Prio 1 är då att ansluta fastigheterna utmed vägen från Gunnarsjö bygdegård ner till Tuvan för att därefter gå vidare ner mot Moatånga och så vidare.


10 Februari 2018


Den kyla som varit sista tiden har gjort att Varbergsortens Elkraft prioriterat att få bort elstolpar från områden som är svårare att ta när marken blir mjukare.

Vår förhoppning är att vi skall komma igång om fjorton dagar och att vi då kan få fler grävmaskiner så att vi fortfarande kan bli klara i år.

Oktober 2017


Nedsläckning av kopparnätet


Skanova har påbörjat arbetet med att släcka ner det traditionella kopparnätet i Sverige.


I vårt område kommer detta att innebära att 1 oktober 2018 kommer man att släcka ned följande telestationer:

Brunabo, Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav och Kungsäter.

Detta innebär att ADSL och traditionell telefoni inte längre kommer att fungera.

Kungsjö Näts och Varberortens Elkrafts mål är att då skall fibern vara igång i hela område 2.


  • Beslut har erhållits om EU-bidragGLÖM INTE


att meddela Kungsjö Nät om/när ni byter/ändrar telefonnummer, mailadress etc.

Detta gör ni enklast genom att skicka ett mail till: info@kungsjonat.se


Om något händer med min fiberanslutning!

 

1. Kontrollera att din bostadsswitch har ström.


2. Kolla att de 2 ytterlamporna på bostadsswitch lyser, (PWR ska lysa med ett fast sken och WAN lampan ska blinka) När WAN lampan blinkar så har bostadsswitchen kontakt med noden.


3. Om WAN lampan blinkar och det ändå inte fungerar så startar du om bostadsswitchen, datorn, rutern, Tv:n, telefonen och vad du mera har som är beroende av bostadsswitchens uppkoppling. Detta gör du igenom att bryta strömmen i 30 sek till en minut.


4. När du gjort allt detta och det ändå inte går igång startar du om bostadsswitchen, en gång till och nu tar du bort koppar-patchkablarna som är kopplade på port 1 till 8. Se till att de kommer tillbaka på sin plats.

OBS: TA INTE BORT FIBER-PATCHKABELN DEN ÄR GUL ELLER BLÅ OCH GÅR TILL UTTAGSKASETTEN DÄR FIBERN ÄR SVETSAD UT MOT NODEN.


5. Kontrollera nu om dina tjänster har gått igång.


6. Om någon av tjänsterna inte gått igång så anmäler du felet till din/dina TJÄNSTELAVERANTÖR/ER du/ni valt och felanmäler till dem.


7. Nu är det tjänsteleverantören som har bollen och om de inte kan se något fel så ska de gå vidare till kommunikationsoperatören, i detta läge felsöker kommunikationsoperatören och går vidare om de inte kan lösa problemet.


Lite foton från sjöförläggningen till Självik i Augusti 2015.


Styrelseordförande Bo med flera arbetar inte bara med papper och ansökningar.

Ofta ger han/de sig ut över både stock, sten och vatten.

Årsmöte 2022

4 april kl. 19.00 Kungsäters bygdegård

Äntligen kan vi träffas "på riktigt" igen! Men självklart är vi försiktiga, visar hänsyn och stannar hemma om vi inte känner oss friska. Vi träffas för årsmötet den 4 april 2022 Kl. 19.00 i Kungsäters Bygdegård

Välkommen!

Kallelse skickas ut till medlemmar 2-4 veckor innan mötesdatum.

Januari 2022


Styrelsen tackar för det gångna året och önskar alla en riktigt god fortsättning på 2022! 

Årsmöte 2021


Den 20 april 2021 kl. 19.00


2021 års årsmöte kommer, med anledning av den pågående pandemin, att hållas digitalt, dvs med hjälp av dator, pekplatta eller smartphone.


Det innebär att du måste ha tillgång till något av dessa medel för att kunna deltaga. Du måste även ha en fungerande internetuppkoppling.

 


Härmed kallas alla medlemmar till föreningens ordinarie föreningsstämma 2021.


Tid: 20/4 2021  kl. 19.00

Plats: Årets årsmöte kommer, av kända skäl, att genomföras digitalt.

Längst ner i kallelse, som du hittar här nedan, finns en liten bruksanvisning för hur du ska göra för att ansluta dig till mötet.


Länk för anslutning till föreningstämmans digitala möte: Klicka här för att delta i mötet.

Klicka gärna "in dig" på mötet en stund innan mötet startar.


Här kan du ladda ner kallelse/dagordning: (öppnas i ny flik)

Kallelse och dagordning till Årsmötet 2021

.

Januari 2021


Styrelsen tackar för det gångna året och önskar alla medlemmar en god fortsättning!


15 okt 2020


Återbetalning av del av insats


Brev om återbetalning av del av insatsen skickas ut inom kort, till föreningens samtliga fastighetsägare.

Juli 2020


Länsstyrelsen i Halland granskar nu vår bidragsansökan och vi hoppas att snart kunna ha ett avslut.

Härmed kallas alla medlemmar till föreningens ordinarie föreningsstämma 2020.


Tid: 21/4 2020, kl. 19.00 Plats: Kungsäters Bygdegård


Välkommen!


Här kan du ladda ner kallelse/dagordning: (öppnas i ny flik)


Kallelse och dagordning till Årsmötet 2020Vi har fortfarande inte hört något från Jordbruksverket/Länsstyrelsen angående utlovade EU-bidrag och kommer troligen inte att höra något förrän senare i höst. Frågan om eventuell återbetalning av delar av insatsen kommer därför inte att tas upp på stämman 2020.

Mer information kommer så snart vi vet mer. December 2019


Vi önskar alla GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !


Nu är all dokumentation inskickad till Jordbruksverket och under våren förväntar vi oss svar på om något ytterligare behöver kompletteras innan utlovat bidrag kan utbetalas.

November 2019


Nu när inmätningen är klar så börjar vi skicka ut markavtal. Dessa skickas ut i två ex varav ett behålls av dig och det andra signeras och skickas till föreningen i det frankerade kuvert som bifogats i utskicket. Tack på förhand.


Augusti 2019


Nu har vi besiktigat område 2 och vi fortsätter nu med administrativt arbete.

Augusti 2019


Nu har vi grävt färdigt i hela område 2 och alla medlemmar är anslutna.

Nu återstår massa administrativt arbete, bland annat ska nätet besiktigas under augusti månad. Därefter skall förvaltningsplan upprättas och inmätning av nätet skall utföras o.s.v.


De sista fakturorna skall betalas och därefter skall all dokumentation kopieras och skickas till Jordbruksverket. När denna dokumentation mottagits av Jordbruksverket kontrolleras dessa dokument för att därefter betala ut det utlovade bidraget.

Hur lång hanteringstid Jordbruksverket kommer att ha i detta ärende vet vi inte i dagsläget, men vår förhoppning är förstås att det ska ske inom snar/överskådlig framtid.  

13 April 2019


Samtliga återstående reverser har, enligt beslut på årstämma 2019, makulerats den 2019-04-13

April 2019


Styrelsen tackar för den fina uppslutningen på årsmötet som tog plats den 10 april i Kungsäters bygdegård.


Det är nu 6 fastigheter som ännu inte har fått sin fiber inkopplad, men grävning pågår.


Vi önskar alla en riktigt go' och glad påsk! 

Januari 2019

 

Nu pågår installationer i område två där det är grävt och blåst fiber fram till fastigheterna.

Drygt 30 fastigheter har nu anslutits och fler är på gång.

Grävning pågår nu för fullt från Agnås o Holm ner mot Gudmundared.

Nu hoppas vi på att vintern inte skall ställa till förtret.

December 2018


Så har vi nu börjat ansluta fastigheter till fibernätet då många har grävt fram till huset och vi därmed kan blåsa fram fibern och installera bostadsswitchen.

Från den kan man sen koppla telefon, TV och router för internet.

Några som ligger kopplade mot en nod som redan är i drift har fått igång sin inkoppling redan innan jul. 

Vi kommer att köra installationer efter nyår till alla som fått fiberkabel fram till huset.


November 2018


Fastigheter blir nu anslutna succesivt som nätet blir klart.


31 augusti 2018


Just nu grävs det med 6 st maskiner i området.

Vi prioriterar nu stamsträckan från Gunnarsjö bygdegård och ner mot Tuvan, Algutsbo och vidare ner mot Karl Gustav Näs. Efterhand som stamsträckan blir klar så installerar vi fiber

Dessutom kommer vi blåsa fiber i området Holma, Kampås, Moatånga för att senare kunna ansluta dessa.


13 augusti 2018


Nu har grävningen åter påbörjats efter semestern.

Vi kommer dock inte att kunna förse alla med fiber tills man stänger ner telestationerna i bl.a. Kungsäter, Gunnarsjö, Brunabo, Karl Gustav vilket sker 1 okt.

Du som drabbas bör ha fått en folder från Telia om detta.


Har du frågor skall du kontakta Telia på tel.nr: 020-341240


23 maj 2018


INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I KUNGSJÖ NÄT EK ANGÅENDE DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGENDen 25 maj blir den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, lag i Sverige. Denna förordning gäller i hela EU och avser att förstärka den registrerades rättigheter.


Ändamål

Föreningen behöver uppgifterna i medlemsregistret bl. a. för att:

•kommunicera information till medlemmarna

•hantera fakturering av avgifter mm

•hantera det tekniska underhållet av vårt nät


Laglig grund

Föreningen är enligt Föreningslagen skyldig att föra en förteckning över föreningens medlemmar.

Föreningen behöver därför inte inhämta varje medlems samtycke.


Personuppgiftsansvarige

Kungsjö Nät EK är den personuppgiftsansvarige för våra medlemsregister, företrädd av föreningens styrelse.


Omfattning

Personuppgiftsbehandlingen (medlemsregistren) innehåller uppgifter, som föreningen måste ha för att uppfylla sina skyldigheter gentemot medlemmarna. Dit hör t.ex. namn, adresser, telefonnummer, fastighets-beteckning, tekniska uppgifter om nätanslutningen.


Känsliga personuppgifter

Medlemsregistret innehåller inga känsliga uppgifter enligt GDPR Art 9.1: 1.


Tillgång till personuppgifterna

Personuppgifterna lagras på ett tryggt sätt. Endast styrelsen och av styrelsen utsett personuppgiftsbiträde har tillgång till registren.

Därutöver kommer viss information, huvudsakligen teknisk, att kommuniseras till nätverksoperatör och andra tillknutna serviceorganisationer, för att möjliggöra för föreningen att tillhandahålla ett väl fungerande nät.

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med t. ex. riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Inga uppgifter kommer att utlämnas till tredje part för marknadsföringsändamål och liknande.


Den registrerades rättigheter

De rättigheter du, som registerad, har finns beskrivna i GDPR, Art. 13, 1. och 2.


Mer information

För dig, som vill veta mer om den nya förordningen, rekommenderar vi följande länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Eller kontakta någon av oss i styrelsen så ska vi försöka besvara dina frågor så gott vi kan.


Kungsjö Nät Ekonomisk Förening


Styrelsen


15 maj 2018


Grävning pågår nu på två ställen: Torsabovägen och Holmavägen, och de är på väg upp mot Näs och Hakared.

13 april 2018


Grävningen är igång.

8 april 2018


Måndagen den 9 april börjar vi åter gräva och denna gång startar vi vid Dungen för att gå mot Kampås, Holma etc.

Här är vägarna smala så har ni möjlighet att köra över Torsebo när vi gräver den första sträckan samt när vi gräver mellan Kampås – Torsebo, välj då gärna vägen över Dungen.


3 mars 2018


Efter möte med Varbergsortens Elkraft i torsdags så gavs en positiv bild. Trots det nu bistra klimatet som gjort att vi fått en ordentlig tjäle, speciellt på alla vägar där snön inte skyddat, så kommer man att göra så mycket man kan för att alla skall ha fiber innan telenätet släcks ner 1 oktober.

Vecka 12 börjar man gräva med en bandare och en hjulare. De börjar nere i Kampåsområdet på ställen som vi troligtvis kan gräva utan allt för stort besvär.

Allteftersom våren sedan gör sitt inträde och tjälen släpper kommer vi att få mer maskiner och folk. Prio 1 är då att ansluta fastigheterna utmed vägen från Gunnarsjö bygdegård ner till Tuvan för att därefter gå vidare ner mot Moatånga och så vidare.


10 Februari 2018


Den kyla som varit sista tiden har gjort att Varbergsortens Elkraft prioriterat att få bort elstolpar från områden som är svårare att ta när marken blir mjukare.

Vår förhoppning är att vi skall komma igång om fjorton dagar och att vi då kan få fler grävmaskiner så att vi fortfarande kan bli klara i år.

Oktober 2017


Nedsläckning av kopparnätet


Skanova har påbörjat arbetet med att släcka ner det traditionella kopparnätet i Sverige.


I vårt område kommer detta att innebära att 1 oktober 2018 kommer man att släcka ned följande telestationer:

Brunabo, Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav och Kungsäter.

Detta innebär att ADSL och traditionell telefoni inte längre kommer att fungera.

Kungsjö Näts och Varberortens Elkrafts mål är att då skall fibern vara igång i hela område 2.


  • Beslut har erhållits om EU-bidragGLÖM INTE


att meddela Kungsjö Nät om/när ni byter/ändrar telefonnummer, mailadress etc.

Detta gör ni enklast genom att skicka ett mail till: info@kungsjonat.se


Om något händer med min fiberanslutning!

 

1. Kontrollera att din bostadsswitch har ström.


2. Kolla att de 2 ytterlamporna på bostadsswitch lyser, (PWR ska lysa med ett fast sken och WAN lampan ska blinka) När WAN lampan blinkar så har bostadsswitchen kontakt med noden.


3. Om WAN lampan blinkar och det ändå inte fungerar så startar du om bostadsswitchen, datorn, rutern, Tv:n, telefonen och vad du mera har som är beroende av bostadsswitchens uppkoppling. Detta gör du igenom att bryta strömmen i 30 sek till en minut.


4. När du gjort allt detta och det ändå inte går igång startar du om bostadsswitchen, en gång till och nu tar du bort koppar-patchkablarna som är kopplade på port 1 till 8. Se till att de kommer tillbaka på sin plats.

OBS: TA INTE BORT FIBER-PATCHKABELN DEN ÄR GUL ELLER BLÅ OCH GÅR TILL UTTAGSKASETTEN DÄR FIBERN ÄR SVETSAD UT MOT NODEN.


5. Kontrollera nu om dina tjänster har gått igång.


6. Om någon av tjänsterna inte gått igång så anmäler du felet till din/dina TJÄNSTELAVERANTÖR/ER du/ni valt och felanmäler till dem.


7. Nu är det tjänsteleverantören som har bollen och om de inte kan se något fel så ska de gå vidare till kommunikationsoperatören, i detta läge felsöker kommunikationsoperatören och går vidare om de inte kan lösa problemet.


Lite foton från sjöförläggningen till Självik i Augusti 2015.


Styrelseordförande Bo med flera arbetar inte bara med papper och ansökningar.

Ofta ger han/de sig ut över både stock, sten och vatten.