dokumentNedan finner du dokument för skadeanmälan och aktuella avtal:

Avtal öppnas i ny flik, om du vill ladda ner dem, så klickar du på pil som pekar neråt och har ett sträck under sig, uppe i höger hörn. Därefter väljer du var du vill spara dokumentet.

För att kunna öppna nedan filer krävs Adobe Reader.

Har ni ej har detta program kan ni ladda ner det gratis på:

Adobe Reader

AVTAL:

Rutiner för anslutningsavtal

Avtal 1 om ny fastighetsanslutning

 

Fastigheten avses anslutas till ledningsnätet i ett område där grävningsarbeten och kanalisation inte är klara. Fastighetsägaren är inte medlem eller har inte tecknat anslutningsavtal.

 

Förfarande

 

 1. Övertagaren tecknar ” Avtal 1 om fastighetsanslutning.”

 2. Övertagaren ansöker om medlemskap. Medlemsansökan.

 3. Övertagaren betalar prel. insats (200:-)Rutiner för anslutningsavtal

Avtal 2 om övertagande av fastighetsanslutning

 

Överlåtaren är medlem och har ett anslutningsavtal med föreningen.

och

 1. Fastigheten är ansluten till ledningsnätet och överlåtaren har betalat full insats
  eller
 2. Fastigheten avses anslutas till ledningsnätet i ett område där grävningsarbeten och kanalisation inte är klara. Överlåtaren har betalat preliminär insats (200 kr).

 

Förfarande

 

 1. Överlåtaren överlåter sin andel i föreningen till Övertagaren. Avtal 5 om överlåtelse av insats och andel tecknas av överlåtare och övertagare. Kopia skickas till föreningen.

 2. Övertagaren tecknar ”Avtal 2 om övertagande av fastighetsanslutning”

 3. Övertagaren ansöker om medlemskap. Medlemsansökan.

 4. Ansvar för ev. extra inbetalning av insats alternativt erhållande av återbetalning, i samband med nätets slutredovisning, övergår till övertagaren.
  Övertagaren betalar återstående avgifter till föreningen gällande året för överlåtelsen.Rutiner för anslutningsavtal

Avtal 3 om efteranslutning av fastighet

 

Fastigheten avses anslutas till ledningsnätet i ett område som är färdigbyggt. Fastighetsägaren är inte medlem eller har inte tecknat anslutningsavtal.

 

Förfarande

 

 1. Övertagaren tecknar ” Avtal 3 om efteranslutning av fastighet.”

 2. Övertagaren ansöker om medlemskap. Medlemsansökan.

 3. Fastighetsägaren betalar en efteranslutningsavgift om 10 000 kr

 4. Tillkommande särkostnader för senare anslutning av fastigheten debiteras enligt separat avtal mellan fastighetsägaren och föreningenRutiner för anslutningsavtal

Avtal 4 om fastighetsanslutning av tillkommande bostad

 

Skall användas då den tillkommande bostaden ska anslutas till fastighet för vilken anslutningsavtal är tecknat.

 

Förfarande

 

 1. Fastighetsägaren tecknar ” Avtal 4 om anslutning av tillkommande bostäder.

 2. Fastighetsägaren inbetalar 6 000 kr inkl moms då tillkommande bostad är ansluten.

Här finner ni stämmoprotokoll från april 2019,

klicka på länk för att öppna fil i ny flik/fönster:


Protokoll Föreningstämma 2019-04-10

Här finner ni stämmoprotokoll från april 2018, klicka på länk för nerladdning:


Protokoll föreningstämma 2018-04-09

Här finner ni stämmoprotokoll från april 2017, klicka på länk för nerladdning:


Protokoll föreningstämma 2017-04-04

Här finner ni stämmoprotokoll från april 2016, klicka på länk för nedladdning:Protokoll föreningstämma 2016-04-18

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                                   info@kungsjonat.se